05 Paź Pierwsze takie targi

Dolnośląskie Targi Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu w Jeleniej Górze –  pierwsze takie targi w naszym województwie.
Odbędą się 9 października w godz. 11-17, w Parku Sportowym w Jeleniej Górze.

Organizatorem Dolnośląskich Targów Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eksportu jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST –PARK”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz prezydenta Jeleniej Góry, a gościem specjalnym Targów będzie Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Pani wiceminister będzie m.in. uczestniczyć w panelu dyskusyjnym.

Podczas Targów szczególny nacisk położony zostanie na promocję polskiego eksportu, wytwórstwa oraz na rangę kształcenia zawodowego przyszłej kadry pracowniczej, która wpływa także na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw. Cenna będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi, strefowymi i pozastrefowymi, która może zaowocować przyszłymi kontraktami handlowymi i kooperacją.

Młodzież otrzyma informacje o najbardziej poszukiwanych i przyszłościowych zawodach, natomiast pracodawcy o sposobach pozyskania właściwych pracowników.