KONTAKT

Sekretariat:

Tel. 75 75 46 900

Faks: 75/75 46 920
E-mail: biuro@parksportowy.pl
Instruktorzy sportu:

Tel. 75 75 46 949,   75 75 46 923,   75 75 46 924

E-mail: instruktorzy@parksportowy.pl

Wynajem komercyjny obiektów:

Mateusz Bubin

E-mail: mateusz.bubin@termycieplickie.pl

Tel. 75 75 46 923  

LOKALIZACJA

Park Sportowy Złotnicza
ul. Złotnicza 12
58-500 Jelenia Góra

Operatorem Parku Sportowego Złotnicza jest:

Termy Cieplickie Sp. z o.o.

ul. Park Zdrojowy nr 5 
58-560 Jelenia Góra 

NIP: 611 272 70 06
REGON: 021897376
KRS: 0000430598 

Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
Wysokość Kapitału Zakładowego: 10 031 000,00 zł